Sisältöjulkaisija

null Mitä tietoja tulee toiminnan kuvaukseen sisällyttää?

Mitä tietoja tulee toiminnan kuvaukseen sisällyttää?

Toiminnan yksityiskohtaisen kuvauksen toimittamiseksi voi käyttää hyödyksi yrityksen tai tutkimuslaitoksen toimintaohjeita. Puutteita on ilmennyt erityisesti hävitettävien huumausaineiden kulun kuvaamisessa sekä esimerkiksi tuotevirhetapausten käsittelyn kuvaamisessa.

23.3.2021