Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Mitä merkitään Käyttöpaikka -osioon?

Mitä merkitään Käyttöpaikka -osioon?

Tähän kohtaan täytetään se paikka tai alue, jossa valmistetta on tarkoitus käyttää, silloin kun eläinlääkäri hakee valmistetta pro auctore käyttöön, tai edelleen myytäväksi omille potilaille. Jos valmistetta haetaan klinikalle, kirjoitetaan tähän klinikan nimi. Periaatteena on siis yksi hakemus käyttöpaikkaa kohden. Tämä periaate kumpuaa Lääkeasetuksesta 693/1987, jossa säädetään että erityislupa voidaan myöntää yksittäisen eläimen tai eläinryhmän hoitoon. Mikäli lupaa haetaan potilaskohtaisesti asiakkaalle, kirjoitetaan tähän asiakkaan nimi, osoite ja esimerkiksi potilaan nimi.

23.3.2021