Sisältöjulkaisija

null Mitä liitteitä hyväksytään keksityille valmistenimille?

Mitä liitteitä hyväksytään keksityille valmistenimille?

Lääkevalmisteen keksityn nimen tulee ensisijaisesti muodostua yhdestä sanasta ja liitteen käyttöä valmistenimessä tulee välttää. Joskus on kuitenkin tarpeen erottaa kaksi samannimistä valmistetta toisistaan, esimerkiksi valmisteet, joilla on kaksi eri makua. Eläinlääkkeiden nimeen suositellaan yhdistettäväksi VET liitettä ja eläinlääkkeillä myös kohde-eläinlaji voi olla nimessä liitteenä.

Liite ei saa olla mainostava tai harhaanjohtava. Lisäksi liitteen tulee parantaa valmisteen erotettavuutta muista valmisteista tai selventää käyttötarkoitusta niin, että valmisteen käyttäjä sen ymmärtää. Numeroita tulee välttää, koska ne voidaan sekoittaa vahvuuden kanssa. Taulukkoon 1 on koottu esimerkinomaisesti liitteitä, jotka eivät yleensä ole hyväksyttäviä, vaikka vanhoissa valmistenimissä niitä voi vielä esiintyä. Liitteen lisääminen valmistenimeen voidaan hyväksyä, jos sen käytön voidaan katsoa parantavan potilasturvallisuutta. Fimea päättää liitteiden hyväksymisestä tapauskohtaisesti.

Taulukossa 2 on lueteltu liitteitä, jotka Fimea hyväksyy tietyin edellytyksin.

Taulukko 1: Esimerkkejä liitteistä, joita Fimea ei pidä yleisesti hyväksyttävinä

Taulukko 2: Liitteet, jotka Fimea hyväksyy

23.3.2021