Sisältöjulkaisija

null Mistä vastuuhenkilö on vastuussa, ja kuka on sopiva vastuuhenkilöksi?

Mistä vastuuhenkilö on vastuussa, ja kuka on sopiva vastuuhenkilöksi?

Vastuuhenkilö on vastuussa huumausainelain noudattamisesta toimipaikassanne. Vastuuhenkilöä valittaessa tulee ottaa huomioon muun muassa se, että huumausainelain mukaan hänen tulee olla hävityspöytäkirjojen toinen allekirjoittaja sekä se, että hänellä tulee olla riittävät toimivaltuudet puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin ja/tai sellaisiin puuttumiseen tulee olla kirjallinen järjestelmä. Vastuuhenkilöltä on pyydettävä suostumus tehtävään luonnollisesti tehtävien onnistumisen kannalta, mutta myös koska hänen sopivuutensa tutkitaan.

Vastuuhenkilö hyväksytään ja hyväksyminen on voimassa toistaiseksi. Vastuuhenkilön tai hänen sijaisensa lakatessa hoitamasta tehtäväänsä hänen tilalleen on määrättävä uusi vastuuhenkilö tai sijainen, ja hänelle on haettava hyväksymistä seitsemässä päivässä huumausainelain 17 §:n 3 momentin mukaan. Vastuu- ja varahenkilöä ilmoitettaessa hyväksyttäväksi tulee toimittaa omavaraisuustodistus ja ote holhousrekisteristä eikä oma vakuutus asiasta hyväksymispäätöstä tehtäessä ole riittävä.

23.3.2021