Sisältöjulkaisija

null Missä tilanteissa myyntiluvan haltija voi pyytää nähtäväksi ilmoituksen narratiivin/avoimet kentät (muun kuin oman ilmoittamansa tapauksen)?

Missä tilanteissa myyntiluvan haltija voi pyytää nähtäväksi ilmoituksen narratiivin/avoimet kentät (muun kuin oman ilmoittamansa tapauksen)?

Myyntiluvan haltijoiden oikeudet EudraVigilance -tietokannan tietojen saamiseen kuvataan dokumentissa European Medicines Agency policy on access to EudraVigilance data for medicinal products for human use (EudraVigilance Access Policy).

Tähän kysymykseen vastaus dokumentin osassa Annex C: Access to the ICSR data set Level 2B under the policy.

16.6.2022