Sisältöjulkaisija

null Milloin tutkimukselle on haettava lupa ja milloin riittää ilmoitus?

Milloin tutkimukselle on haettava lupa ja milloin riittää ilmoitus?

Tutkittaessa geenihoitoa, somaattista soluhoitoa tai muuntogeenisiä organismeja on tutkimukselle haettava Fimealta kirjallinen lupa. Muissa tapauksissa tehdään ilmoitus, ja tutkimuksen saa aloittaa, jos Fimea ei 60 päivän kuluessa pyydä lisäselvityksiä ja tutkimuksesta on saatu eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
 

27.10.2015