Sisältöjulkaisija

null Mitä eroa on lupa- ja ilmoitusmenettelyllä?

Mitä eroa on lupa- ja ilmoitusmenettelyllä?

Tutkittaessa geenihoitoa, somaattista soluhoitoa tai muuntogeenisiä organismeja, on tutkimukselle haettava Fimealta kirjallinen lupa. Lupahakemuksen käsittelymaksu on 3300e ja käsittelyaika 90vrk.

Muissa tapauksissa tehdään ilmoitus, ja tutkimuksen saa aloittaa, jos Fimea ei 60 päivän kuluessa pyydä lisäselvityksiä ja tutkimuksesta on saatu eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Ilmoituksen käsittelymaksu on 3000e.

Ei-kaupallisen toimeksiantajan on mahdollista anoa käsittelymaksusta vapautusta, asiasta tarkemmin Määräyksessä 8/2019.

23.3.2021