Sisältöjulkaisija

null Milloin terveydenhuollon ammattihenkilöstä tulee ilmoittaa viranomaiselle?

Milloin terveydenhuollon ammattihenkilöstä tulee ilmoittaa viranomaiselle?

Työnantajilla on ensisijainen velvollisuus valvoa palkkaamiensa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden viranomaisvalvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja Valviralle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) 6 §:n 2 momentin perusteella apteekilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilman Valviran pyyntöäkin ilmoittaa sille seikasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta.

Lue lisää Valviran verkkosivuilta: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

23.3.2021