Sisältöjulkaisija

null Millä lomakkeilla myyntilupaa, myyntiluvan muutosta tai myyntiluvan uudistamista haetaan ja mistä lomakkeet ovat saatavissa?

Millä lomakkeilla myyntilupaa, myyntiluvan muutosta tai myyntiluvan uudistamista haetaan ja mistä lomakkeet ovat saatavissa?

EU-lomakkeilla, jotka on julkaistu Notice to Applicants -ohjeistossa (NtA). Lomakkeet ovat saatavissa Komission verkkosivuilta Word-tiedostona

Myyntilupahakemuslomake on NtA:n Volume 2B osassa (eläinlääkkeiden osalta NtA:n Volume 6B osassa) ja muutos- sekä uudistamislomakkeet ovat NtA:n Volume 2C osassa (eläinlääkkeiden osalta NtA:n Volume 6C osassa).

23.3.2021