Sisältöjulkaisija

null Millä kielellä Fimea kirjaa ilmoitukset EudraVigilance -tietokantaan?

Millä kielellä Fimea kirjaa ilmoitukset EudraVigilance -tietokantaan?

Kaikki E2B -kentät kirjautuvat numeerisina ja tekstimuodossaan näkyvät englanninkielisinä. Ainostaan ns. narratiivi eli haittavaikutuksen vapaamuotoinen kuvaus toimitetaan sillä kielellä millä se on Fimeaan ilmoitettu (suomi, ruotsi, englanti).

Myyntiluvan haltijoiden toivotaan toimittavan mm. tiedot lääkityksestä ja ilmoitetuista haittavaikutustermeistä mahdollisimman yksityiskohtaisesti EudraVigilance -tietokantaan, mukaan lukien alkuperäinen ilmoituskielinen kuvaus.

14.12.2017