Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Miksi pitäisi kertoa, miksi myyntiluvallinen valmiste ei käy?

Miksi pitäisi kertoa, miksi myyntiluvallinen valmiste ei käy?

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) voi myöntää erityisluvan lääkevalmisteen käytölle erityisistä sairaanhoidollisista syistä, kun myyntiluvallisilla valmisteilla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta potilaan hoidossa. Lääkkeen määrääjän tulee laatia selvitys hakemukseen niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden takia valmistetta tarvitaan. Fimea noudattaa ratkaisuissaan Lääkelakia 395/1987 (§ 21 f) ja Lääkeasetusta 693/1987 (§ 10 b ja c). Lääkkeiden käytöstä säädetty ns. kaskadi heijastelee samaa periaatetta.

23.3.2021