Sisältöjulkaisija

null Mikrobilääkkeiden käytöllä on suora yhteys mikrobilääkeresistenssiin

Mikrobilääkkeiden käytöllä on suora yhteys mikrobilääkeresistenssiin

27.7.2017

Mikrobilääkkeiden käytöllä sekä ihmisten että eläinten hoidossa on suora yhteys mikrobilääkeresistenssiin, vahvistaa tuore EU-raportti. Raportti on toinen, jossa yhdistetään ja analysoidaan ihmisten ja eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä ja bakteerien resistenssin esiintymistä Euroopassa. Mukana on yhteensä 28:n EU/ETA-maan tiedot. Tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön todetaan olevan yhteydessä mikrobilääkeresistenssiin ihmisistä ja tuotantoeläimistä eristetyissä bakteereissa.

Mikrobilääkkeiden käytössä on huomattavia eroja Euroopan maiden välillä. Vuonna 2014 mikrobilääkkeiden kulutus Euroopassa oli keskimäärin runsaampaa eläimille kuin ihmisille (vertailuluvut 152 mg/biomassa-kg ja 124 mg/biomassa-kg ). Maakohtaisesti kulutus eläimille oli vähäisempää 18 maassa, mukaan lukien Suomessa (22 mg/biomassa-kg eläimillä ja 139 mg/biomassa-kg ihmisillä).  Myös ihmisistä ja eläimistä eristettyjen mikrobien resistenssissä on huomattavia eroja maiden välillä.

Raportissa tuodaan esille myös aineiston puutteet ja esitetään parannusehdotuksia kulutus- ja resistenssitietojen seurantaohjelmille. ’Yhteinen terveys’ (One Health) -lähestymistavan mukaisesti vähentämällä mikrobilääkkeiden kokonaiskäyttöä ja käyttämällä niitä hallitusti, voidaan pienentää riskiä resistenttien mikrobien synnylle.

Lue lisää:

Yhteisraportti: ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food-producing animals  – Joint Interagency Antimicrobials Consumption and Resistance Analysis (JIACRA) Report

EFSA/EMA/ECDC-uutinen aiheesta 27.7.2017: EU report: more evidence on link between antibiotic use and antibiotic resistance

Lisätietoja antaa

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354 (poissa 10.7.-4.8.2017)
  • Martti Nevalainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3411 (paikalla 17.7.-4.8.2017)
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.