Sisältöjulkaisija

null Mikä on VHP ja miten VHP käsittely etenee?

Mikä on VHP ja miten VHP käsittely etenee?

VHP - (Voluntary Harmonisation Procedure) on vapaaehtoinen yhteisarviointiprosessi  EU:n jäsenmaiden kesken monikansallisille, kliinisille lääketutkimuksille. Saksan viranomaisen Paul Ehrlich Insituutin koordinoimaan asiointilaatikkoon vhp-ctfg@vhp-ctfg.eu laitetaan pyyntö halukkuudesta osallistua VHP-prosessiin. Kun ilmoitus on käynyt läpi VHP-prosessin Suomeen jätetään kansallinen hakemus,  kuten tavallisissakin ilmoituksissa. Kansallisen ilmoituksen saatekirjeessä on oltava tieto VHP -prosessiin osallistumisesta (VHP-numero) sekä hakijan vakuutus, ettei hakemusta ole muutettu VHP:n jälkeen.
Sponsorin ohje VHP:sta löytyy HMA:n sivuilta.

12.7.2016