Sisältöjulkaisija

null Mikä on VHP ja miten VHP käsittely etenee?

Mikä on VHP ja miten VHP käsittely etenee?

VHP - (Voluntary Harmonisation Procedure) on vapaaehtoinen yhteisarviointiprosessi  EU:n jäsenmaiden kesken monikansallisille, kliinisille lääketutkimuksille. Suomikin osallistuu VHP-prosesseihin. Saksan viranomaisen Paul Ehrlich Insituutin koordinoimaan asiointilaatikkoon vhp-ctfg@vhp-ctfg.eu laitetaan pyyntö halukkuudesta osallistua VHP-prosessiin.

Tutkimusilmoitus tulee VHP-yhteisarvioinnin jälkeen vielä toimittaa Fimealle samalla tavalla kuin tavallinen, kansallinen ilmoitus. Kansallisen ilmoituksen saatekirjeessä on oltava tieto VHP-prosessiin osallistumisesta (VHP-numero) sekä hakijan vakuutus, ettei hakemusta ole muutettu VHP:n jälkeen. VHP:ssä asetettu ilmoituksen käsittelyaika koskien kansallisesti jätettyjä ilmoituksia on 10 vuorokautta. Fimea voi tässä vaiheessa pyytää lisäselvityksiä kansallisessa käsittelyssä olevista dokumenteista. 

Lisätietoa: Kliiniset lääketutkimukset

8.1.2021