Sisältöjulkaisija

null Mikä on tutkimuslääke?

Mikä on tutkimuslääke?

Tutkimuslääke on kliinisessä tutkimuksessa tutkittava tai vertailuvalmisteena käytettävä lääkevalmiste, joka voi sisältää vaikuttavaa ainetta tai lumetta eli plaseboa. Tutkimuslääkkeenä voi olla joko myyntiluvallinen tai myyntiluvaton valmiste.

Tutkimuslääkkeen määritelmän kannalta ei ole merkitystä sillä, käytetäänkö sitä tutkimuksessa valmisteyhteenvedon tai vakiintuneen tavan mukaisesti. 

23.3.2021