Sisältöjulkaisija

null Mikä on suositeltava tapa tietoon perustuvan suostumuksen hankkimiseen esim. hätätilatutkimuksissa? Onko suullinen suostumus mahdollinen?

Mikä on suositeltava tapa tietoon perustuvan suostumuksen hankkimiseen esim. hätätilatutkimuksissa? Onko suullinen suostumus mahdollinen?

Myös hätätilatutkimuksissa laki edellyttää kirjallisen suostumuksen hankkimista. Tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa laajaan informaatioon perustuvan suostumuksen pyytäminen tutkittavalta tai tämän omaiselta ei ole asian kiireellisyyden vuoksi mahdollista ennen tutkittavan rekrytointia tutkimukseen, Fimea on kuitenkin katsonut mahdolliseksi käyttää kaksivaiheista suostumusmenettelyä, jossa ensin pyydetään tutkittavan/laillisen edustajan (esim. alaikäisen tutkittavan tapauksessa potilaan huoltaja/huoltajat) kirjallinen suostumus lyhyeen informaatioon perustuen, ja täysimittaiseen informointiin perustuva suostumus tulee pyytää tutkittavalta/lailliselta edustajalta (esim. alaikäisen tutkittavan tapauksessa potilaan huoltaja/huoltajat) heti kun se on mahdollista. Ainoa poikkeus kirjallisen suostumuksen vaatimukseen on tilanne, jossa tutkittava antaa suostumuksensa tutkimukseen täydessä ymmärryksessä, mutta on fyysisesti kykenemätön kirjoittamaan. Tällöin suostumuksen voi antaa suullisesti puolueettoman todistajan läsnä ollessa.

4.10.2021