Sisältöjulkaisija

null Mihin tutkimusaiheeseen kaipaat väestön näkökulmaa? - Kommentoi Lääkebarometrin teemoja

Mihin tutkimusaiheeseen kaipaat väestön näkökulmaa? - Kommentoi Lääkebarometrin teemoja

9.1.2019

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Kysely on toteutettu vuosina 2015 ja 2017. Seuraava Lääkebarometri toteutetaan syksyllä 2019.

Lääkebarometri-väestökyselyn suunnitelma tuleville vuosille on luonnosvaiheessa ja pyydämme siihen kommentteja.

Kommentteja toivomme seuraavista asioista:

 • Sisällytettävät teemat eli moduulit:
  • Puuttuuko jokin teema, josta olisi tarpeen saada väestön näkökulmaa trenditietona?
  • Onko jokin moduuleista turha?
 • Moduulien kysymykset:
  • Ovatko kysymykset, vastausvaihtoehdot ja muotoilut selkeitä ja yksiselitteisiä?
  • Onko sinulla ehdottaa uusia kysymyksiä, vastausvaihtoehtoja tai validoitua mittaria?
  • Onko jokin kysymys mielestäsi tarpeeton?
 • Eri moduulien vuorottelu Lääkebarometrissa:
  • Mitkä moduulit olisi hyvä olla mukana aina yhtä aikaa?
  • Onko jokin moduuli, joka pitäisi olla mukana jokaisena toteutuskertana (esim. tarpeellinen taustamuuttujana)?

Kommentit voi lähettää 13.2.2019 mennessä sähköpostitse (katri.hameen-anttila@fimea.fi).

Kommentoitavat dokumentit

Moduulisuunnitelma (xlsx)

Mukana jokaisena toteutusvuonna:

Ydinmoduuli 1a. Taustakysymykset (pdf)

Ydinmoduuli 1b. Terveys ja lääkkeet (pdf)

Mukana puolet lisämoduuleista vaihdellen joka toisena toteutusvuonna:

Lisämoduuli 1a. Osallistuminen päätöksentekoon (pdf)

Lisämoduuli 1b. Mielipiteet lääkkeistä (pdf)

Lisämoduuli 2a. Mielipiteet lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista (pdf)

Lisämoduuli 2b. Maksuhalukkuus (pdf)

Lisämoduuli 3a. Lääkkeisiin liittyvä neuvonta ja tieto (pdf)

Lisämoduuli 3b. Terveyden lukutaito (pdf)

Lisämoduuli 4. Elämänlaatu (pdf)

Lisämoduuli 5. Lääkkeiden hankinta (pdf)

Lisämoduuli 6a. Hoitoon sitoutuminen (pdf)

Lisämoduuli 6b. Lääkehoidon seuranta (keskeneräinen) (pdf)

Näiden lisäksi suunnitteilla ovat moduulit rokotteista ja lääkehoidon ongelmista. Lääkebarometriin on mahdollista ehdottaa ja lisätä myös kertaluonteisia kysymyksiä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan väestön näkökulmaa johonkin lääkepoliittisesti ajankohtaiseen aiheeseen. Kommentoidessa on syytä huomioida, että avoimia kysymyksiä ei Lääkebarometriin voida sisällyttää tietosuojasyistä.

Käyttölupaa Lääkebarometrin eri vuosien aineistoihin voi hakea tieteellistä tutkimusta varten. Luvan hakeminen on ohjeistettu Fimean verkkosivulla. Fimea arvioi käyttölupahakemukset tapauskohtaisesti. Käytöstä laaditaan erillinen sopimus.

Lääkebarometri-väestökyselyn moduuleista keskustellaan Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston tilaisuudessa 14.2.2019

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto kokoontuu 14.2.2019 yhteiseen ja avoimeen verkostoitumistilaisuuteen, joka on suunnattu kaikille rationaalisen lääkehoidon aihepiirin parissa tutkimusta tekeville ja verkostoitumisesta kiinnostuneille tutkijoille.

Päivän aikana on mahdollista osallistua Fimean Lääkebarometri-väestökyselyn suunnitteluun sekä kertoa omasta tutkimuksestaan ns. hissipuheessa. Tilaisuuden tavoitteena on edistää tutkimusyhteistyötä jopa konsortiohakemuksiin saakka.

Tilaisuus järjestetään Tahkovuorella, Kuopion Nilsiässä (Sokos hotelli Tahkovuori, Sääskiniementie 560). Voit ilmoittautua verkostoitumistilaisuuteen 31.1.2019 mennessä. Tilaisuudesta ei järjestetä verkkolähetystä sen luonteen vuoksi.

Ilmoittautuminen tästä >

Lue lisää:

Ohjeet Lääkebarometri -aineistojen hakemiselle tutkimuskäyttöön

Verkkouutinen: Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto kokoontuu verkostoitumistilaisuuteen 14.2.2019 Tahkovuorelle – tule mukaan!

Verkostoitumistilaisuus 14.2.2019 Tahkovuorella, ohjelma (pdf)

Lisätietoja antaa

 • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
 • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
 • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.