Sisältöjulkaisija

null Meille ilmoitetussa haittavaikutusraportissa on myös kahden muun myyntiluvan haltijan valmisteita epäiltyinä lääkkeinä, tuleeko minun välittää ilmoitus myös toisille myyntiluvan haltijoille B+C?

Meille ilmoitetussa haittavaikutusraportissa on myös kahden muun myyntiluvan haltijan valmisteita epäiltyinä lääkkeinä, tuleeko minun välittää ilmoitus myös toisille myyntiluvan haltijoille B+C?

Ilmoitusta ei tule välittää muille myyntiluvan haltijoille. Lähetettyänne tapauksen EudraVigilance -tietokantaan, myyntiluvan haltijat B+C tunnistavat omat tuotteensa tietokannasta ja tallentavat sen omaan tietokantaansa.

Myyntiluvan haltijoiden B+C ei tule lähettää tapausta uudestaan EudraVigilance tietokantaan.

14.12.2017