Sisältöjulkaisija

null Markkinointikielto Vitabalans Oy:n Ibumax 600 mg ja Ibumax 800 mg -reseptilääkevalmisteiden markkinoinnista väestölle

Markkinointikielto Vitabalans Oy:n Ibumax 600 mg ja Ibumax 800 mg -reseptilääkevalmisteiden markkinoinnista väestölle

7.8.2013

Markkinointikielto Vitabalans Oy:n Ibumax 600 mg ja Ibumax 800 mg -reseptilääkevalmisteiden markkinoinnista väestölle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt Vitabalans Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta Ibumax 600 mg ja Ibumax 800 mg -lääkevalmisteita koskevaa markkinointia tavalla, jossa yhtiön edellä mainittuja ainoastaan lääkemääräyksellä toimitettavia reseptilääkkeitä on markkinoitu väestölle.

Kiellon tehostamiseksi Vitabalans Oy:lle on asetettu sadantuhannen euron (100 000 euron) uhkasakko.

Ilta-Sanomat sanomalehdessä on julkaistu 30.5.2013 yhtiön toimesta lääkemainos, jossa esitettiin tieto ”Edulliset Ibumax 600 mg ja 800 mg reseptillä”. Tämä tieto katsotaan Fimean näkemyksen mukaan reseptilääkkeiden ostamista edistäväksi kannustustoimenpiteeksi ja markkinoinniksi väestölle.

Lääkeasetuksen 25 §:n mukaisesti lääkkeiden markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia tiedottamis-, tilausten hankinta- tai kannustus-toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lääkkeiden määräämisen, toimittamisen, ostamisen tai käytön edistäminen. Tällaista on muun muassa väestöön kohdistuva mainonta, lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutettuihin henkilöihin kohdistuva mainonta ja myynninedistäminen sekä lääke-esittelijöiden toiminta. Markkinointia on myös lääkenäytteiden jakaminen.

Lääkelain 91 a §:n 1 momentin mukaan väestölle ei saa markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia eikä huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältäviä valmisteita.

Reseptilääkkeiden suoramainonta väestölle on tässä tapauksessa ollut lääkelain 91 a §:n vastaista. Iltapäivälehdessä 30.5.2013 julkaistu Vitabalans Oy:n Ibumax 600 mg ja 800 mg reseptilääkkeiden ostamista edistävä mainos oli selkeästi väärälle kohderyhmälle suunnattu ja jakelultaan poikkeuksellisen laaja. Yhtiötä on kehotettu tarkentamaan lääkemarkkinointimateriaalin oikeellisuuden varmistamista koskevaa sisäistä toimintaohjettaan sekä yhtiön sisäistä lääkkeiden mainosmateriaalien tarkastamisprosessia, jotta vastaava tapaus ei toistu tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p.029 522 3320

Erkki Palva, johtaja, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessi, p. 029 522 3310

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.