Sisältöjulkaisija

null Myyntilupien maksuasiat

Myyntilupien maksuasiat

Mitkä ovat hakemusten käsittelymaksut?

Katso sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tarvitseeko keskitetyssä menettelyssä myyntiluvan saaneesta valmisteesta maksaa Fimealle vuosimaksu?

Ei tarvitse.

Maksaako Fimean antama tieteellinen neuvonta?

Kyllä. Maksu määrätään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista mukaisesti. Maksu peritään neuvontatilaisuuden jälkeen.

Lisätietoa tieteellisestä neuvonnasta

30.4.2021