Takaisin edelliselle sivulle

Määräysehdon muutos korvaushoidossa käytettävälle metadonia ja naloksonia sisältävälle valmisteelle (Suboxone®)

Määräysehdon muutos korvaushoidossa käytettävälle metadonia ja naloksonia sisältävälle valmisteelle (Suboxone®)

31.1.2008

Määräysehdon muutos korvaushoidossa käytettävälle metadonia ja naloksonia sisältävälle valmisteelle (Suboxone®)

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008) tulee voimaan 1.2.2008.

Asetuksen mukaan buprenorfiinia ja naloksonia sisältävää yhdistelmävalmistetta saa määrätä lääkemääräyksellä apteekista toimitettavaksi potilaan allekirjoittaman, asetuksen 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun apteekkisopimuksen perusteella niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Asetuksen muutoksista johtuen keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saaneen Suboxonen® ehtoa on muutettu. Valmisteen käyttö opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- tai korvaushoidossa on luvallista vain siten rajattuna kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa nro 33/2008 on esitetty. Valmistetta saadaan toimittaa vain lääkärin erillisellä alkuperäisellä reseptillä edellyttäen, että potilas on allekirjoittanut asetuksessa tarkoitetun apteekkisopimuksen.

Asetuksen 6 §:ssä säädetyt luovutusrajoitukset koskevat korvaushoitovalmisteiden luovuttamista korvaushoitoyksiköstä.

Reseptillä apteekista toimitettaessa kerrallaan toimitettava määrä ja toimitusväli määräytyvät lääkärin reseptiin merkitsemän toimitusvälin ja apteekkisopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää:

STM:n
 asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä

Apteekkisopimusmalli TEO:n verkkosivuilla

Lisätietoja:

Pekka Kurki, osastopäällikkö, professori, puh. (09) 4733 4225

Sami Paaskoski, yliproviisori, puh. (09) 4733 4204

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu