Sisältöjulkaisija

null Määräys lääkkeiden toimittamisesta annettu

Määräys lääkkeiden toimittamisesta annettu

19.12.2011

Määräys lääkkeiden toimittamisesta annettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut 19.12.2011 lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen. Uusi määräys 5/2011 tulee voimaan 1.1.2012 ja sillä kumotaan aikaisempi lääkkeiden toimittamista koskenut Lääkelaitoksen määräys 3/2006.

Määräyksessä säädetään menettelytavoista toimitettaessa lääkkeitä apteekista ja sivuapteekista. Määräyksen rakennetta on uudistettu vastaamaan lääkkeiden toimittamiseen liittyvää prosessia apteekissa ja määräyksen sisältöä on muutettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Määräykseen on lisätty säännökset sähköisen lääkemääräyksen sekä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, optikon ja suuhygienistin määräämien lääkemääräysten toimittamiseen.

Määräyksellä apteekit velvoitetaan laatimaan uusia toimintaohjeita aiemmin edellytettyjen lisäksi ja merkitsemään jatkossa toimitettavaan lääkepakkaukseen kiinnitettävään ohjelippuun tieto lääkevaihdon tekemisestä sekä määrätyn että toimitettavan lääkevalmisteen nimi.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys 5/2011
(pdf)

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.