Sisältöjulkaisija

null Määräys lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista 5/2012 annettu

Määräys lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista 5/2012 annettu

14.12.2012

Määräys lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista 5/2012 annettu

Lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen (5/2007) voimassaoloaika päättyy 31.12.2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut uuden määräyksen lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista, joka tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi.Määräyksellä vahvistetaan lääkkeiden teollisessa valmistuksessa ja ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden valmistuksessa kliinisiin lääketutkimuksiin noudatettavat hyvät tuotantotavat sekä lääkelain 9 §:n tai 15 b §:n tarkoittaman kelpoisuusehdot täyttävän henkilön tehtävät.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys (pdf)

Lisätietoja:

Anne Junttonen, yliproviisori, p. 029 522 3219

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.