Sisältöjulkaisija

null Määräys lääkkeiden hyvistä jakelutavoista 5/2013 annettu

Määräys lääkkeiden hyvistä jakelutavoista 5/2013 annettu

4.12.2013

Määräys lääkkeiden hyvistä jakelutavoista 5/2013 annettu

Lääketukkukaupan hyviä toimintatapoja koskevan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen (4/2012) voimassaoloaika päättyy 31.12.2013. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut määräyksen 5/2013 lääkkeiden hyvistä jakelutavoista.

Määräys on voimassa toistaiseksi.

Lääketukkukauppojen on noudatettava jakelussaan lääkkeiden hyviä jakelutapoja. Kun lääketehtaat jakelevat omia lääkkeitään, myös niiden on noudatettava jakelussaan lääkkeiden hyviä jakelutapoja. Myös muiden lääkkeiden maahantuojien on niitä velvoittavan lääkelainsäädännön perusteella noudatettava maahantuonneissaan soveltuvin osin lääkkeiden hyvien jakelutapojen periaatteita.

Euroopan yhteisöjen säännöksiin perustuvat, uusitut ohjeet ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (2013/C 68/01) on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8.3.2013. Ne ovat tulleet voimaan EU:ssa 8.9.2013. Tällä määräyksellä täsmennetään noudatettavat lääkkeiden hyvät jakelutavat ihmisille tarkoitettujen myyntiluvallisten ja rekisteröityjen lääkevalmisteiden sekä muiden lääkkeiden osalta. Lääkkeen määritelmä kattaa myös esimerkiksi eläinlääkkeet, kliiniset tutkimusvalmisteet ja lääkeaineet.

Lue lisää:

Määräys 5/2013 (pdf)

EU:n ohjeet ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (2013/C 68/01) (pdf)

Lisätietoja:

Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.