Sisältöjulkaisija

null Määräys lääketukkukauppojen hyvistä toimintatavoista 4/2012 annettu

Määräys lääketukkukauppojen hyvistä toimintatavoista 4/2012 annettu

17.12.2012

Määräys lääketukkukauppojen hyvistä toimintatavoista 4/2012 annettu

Lääketukkukaupan hyviä toimintatapoja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen (4/2007) voimassaoloaika päättyy 31.12.2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut määräyksen 4/2012, joka vastaa sisällöllisesti voimassaolevaa määräystä. Määräyksen voimassaoloaika on 1.1.–31.12.2013. Annetussa määräyksessä toimivaltaisen viranomaisen nimi on päivitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseksi.

Euroopan komission lääketukkukaupan hyviä jakelutapoja koskeva ohjeistus tulee osin korvaamaan nykyisen määräyksen velvoitteet. Tämän ohjeiston odotetaan tulevan voimaan vuoden 2013 aikana.

Fimea käynnistää nyt annetun määräykseen 4/2012 liittyvän sidosryhmäyhteistyön Euroopan komission julkaistua ohjeensa lääkkeiden hyvistä jakelutavoista.

Lue lisää:

Määräys 4/2012 (pdf)

Lisätietoja:

Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.