Takaisin edelliselle sivulle

Määräys apteekin palvelupisteestä annettu

Määräys apteekin palvelupisteestä annettu

23.2.2011

Määräys apteekin palvelupisteestä annettu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 22.2.2011 apteekin palvelupisteitä koskevan määräyksen. Uusi määräys 1/2011 tulee voimaan 1.3.2011. Valtuutussännökset määräyksen antamiseen ovat helmikuun alussa voimaan tulleessa lääkelain muuttamisesta annetussa laissa (1112/2010).

Lääkelain muutos mahdollistaa apteekkien palvelupisteiden perustamisen syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden lääkehuollon toimivuuden parantamiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksessä säädetään apteekin palvelupisteen toiminnasta, tiloista, hoitamisesta, tarkastamisesta, lääkevalikoimasta ja menettelytavoista toimitettaessa lääkkeitä palvelupisteestä. Lisäksi määräyksessä säädetään palvelupisteen toimiluvan hakemisesta.

Lupaa apteekin palvelupisteen perustamiseksi haetaan Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna liitteineen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen.

Apteekkien palvelupisteet tulevat ajan myötä korvaamaan nykyiset lääkekaapit. Olemassa olevat lääkekaapit voivat jatkaa toimintaansa toimilupapäätösten voimassaolon ajan, mutta uusia lääkekaappilupia ei voi enää hakea. Nykyiset lääkekaapit voivat jatkaa myös apteekin palvelupisteenä, jos toiminnalle haetaan palvelupistelupa ja toimiluvan myöntämiskriteerit täyttyvät.

Lue lisää:

Tiedote (pdf)

Määräys 1/2011 (pdf)

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Jaa tämä sivu