Takaisin edelliselle sivulle

Luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista

Luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista

12.11.2009

Luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on vahvistanut päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista.

Velvoitevarastoinnin piirissä on tällä hetkellä yhteensä 1545 lääkevalmistetta.

Luettelosta on poistettu peritoneaalidialyysinesteet sekä budenosidia tai flutikasonia sisältävät nenäsumutteet, nenäjauheet ja nenätipat. Luettelosta on jätetty pois myös velvoitevarastointia säätelevän valtioneuvoston asetuksen ryhmään yksi ”mikrobilääkkeet” kuuluvia lääkeaineita sisältävät silmätautilääkkeet sekä paikallisesti käytettävät voiteet. Natriumkloridia sisältävistä valmisteista on jätetty pois ATC-koodialueeseen ”V07AB liuottimet ja laimentimet” kuuluvat valmisteet. Parasetamolivalmisteista luetteloon on lisätty jauheet oraaliliuosta varten. Samalla luetteloon on lisätty edellisen päivityksen (26.2.2009) jälkeen myyntiluvan saaneet, velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat lääkevalmisteet ja poistettu lääkevalmisteet, joiden myyntilupa on peruuntunut.Luettelo on laadittu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevän lain (979/2008) sekä valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) perustella. Luettelo koostuu valtioneuvoston asetuksessa (1114/2008) vahvistettuja lääkeaineita sisältävistä lääkevalmisteista, joissa kyseiset lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvat myös näiden lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi lääkevalmisteen sijasta lääkeainetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi lisäksi päättää lääkeaineittain ja -valmisteittain, että varastointivelvoite ei koske kaikkia lääkemuotoja.Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo vahvistetaan jatkossa neljä kertaa vuodessa.Lue lisää:

Luettelo velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista 5.11.2009Lisätietoja:

Mika Kastarinen, ylilääkäri, p. 050 430 1724

Liisa Toppinen, myyntilupakoordinaattori, p. (09) 4733 4378Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu