Sisältöjulkaisija

null Loppuuko alkuperäislääkkeiden kehittäminen, kun lääkepatentit raukeavat ja lääkehinnat laskevat?

Loppuuko alkuperäislääkkeiden kehittäminen, kun lääkepatentit raukeavat ja lääkehinnat laskevat?

Ei lopu. Alkuperäisvalmistajan patentti (niin kuin kaikkien keksintöjen patentit) on aina määräaikainen, ja määräaikana patentin haltija voi kaupallisesti hyödyntää keksintöään. Tämän jälkeen avautuvat portit kilpaileville yrityksille. Kun kilpailevat yritykset tulevat markkinoille halvemmilla hinnoilla, saadaan aikaan säästöjä lääkemenoissa. Näitä kertyviä säästöjä voidaan puolestaan käyttää uusien alkuperäislääkkeiden lääkekorvauskustannuksiin (Kela-korvauksiin). Vapaan kilpailun vaihe saa myös aikaan tarpeen kehittää uusia alkuperäislääkkeitä, joiden tutkimustyötä alkuperäislääkeyritykset saattavat osin rahoittaa omilla rinnakkaislääkevalmisteillaan.

23.3.2021