Takaisin edelliselle sivulle

Lisätietoa Kamagra-tablettien koostumuksesta

Lisätietoa Kamagra-tablettien koostumuksesta

23.3.2007

Lisätietoa Kamagra-tablettien koostumuksesta

Lääkelaitos julkaisi 13.2.2007 lehdistötiedotteen, jossa varoitettiin Kamagra-nimisestä valmisteesta. Laitonta valmistetta myytiin Internetin suomenkielisillä verkkosivuilla erektiolääkkeenä.

Lääkelaitoksen laboratorio on tutkinut valmistetta ja verrannut sitä valmisteen pakkausmerkinnöissä ilmoitetun lääkeaineen (sildenafiili) perusteella vastaavaan myyntiluvalliseen valmisteeseen. Nestekromatografisen ja UV-spektroskopisen tutkimuksen perusteella Kamagra-tabletit sisältävät sildenafiilia. Tableteista löydetty sildenafiilimäärä poikkeaa pakkauksessa ilmoitetusta määrästä.

Kromatografisen vertailun perusteella voidaan todeta Kamagra-tablettien sisältävän myös yhdisteitä, joita myyntiluvallisessa lääkevalmisteessa ei esiinny. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei ole mahdollista saada varmuutta muiden tuntemattomien ja potentiaalisesti vaarallisten aineiden (esim. synteettisten epäpuhtauksien tai muiden lääkeaineiden) esiintymisestä tai määrästä Kamagra-tableteissa. Tutkimustulosten perusteella ei voida pois sulkea valmisteen aiheuttamaa vaaraa käyttäjälleen, eikä tehdä johtopäätöksiä valmisteen turvallisuudesta eikä tehosta.

Kamagra-tabletit ovat laittomia lääkevalmisteita. Lääkelaitoksen laboratorion suorittamien tutkimusten perusteella Kamagra-tabletit sisältävät sildenafiilia, joten niiden käsittelyn ja hävittämisen suhteen tulee noudattaa lääkkeiltä edellytettävää varovaisuutta. Lääkelaitos kehottaa Kamagra-valmistetta internetistä tilanneita henkilöitä turvallisuussyistä lopettamaan valmisteen käytön välittömästi ja toimittamaan käyttämättä jääneet tabletit apteekkiin hävitettäviksi.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Tom Wikberg, laboratoriopäällikkö, p. (09) 4733 4306

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

Jaa tämä sivu