Sisältöjulkaisija

null Lidokaiinin varoajat sialle ja naudalle pitenevät

Lidokaiinin varoajat sialle ja naudalle pitenevät

15.10.2015

 

Lidokaiinin varoajat ovat 16.10.2015 lähtien seuraavat: naudan, lampaan ja vuohen teurastus 28 vrk ja maito 15 vrk sekä sian teurastus 28 vrk. Hevoselle varoaika on edelleen 0 vrk.

Lääkevalinnassa tulee muistaa, että lidokaiinin käyttö on sallittua vain tapauksissa, joissa myyntiluvallisen prokaiinihydrokloridia sisältävän valmisteen käyttö on vasta-aiheista, ja vain paikallis-, johto- ja epiduraalipuudutukseen.

Muutos ei koske hevoselle tarkoitettua, infuusiona annettavaa erityislupavalmistetta eli sen käytöstä seuraa yhä elinikäinen teurastuskielto.

Taustaa

Hollanti pyysi vuonna 2012 Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitealta (CVMP) tieteellistä lausuntoa lidokaiinin turvallisuudesta tuotantoeläinkäytössä, koska tutkimuksissa oli todettu, että eräs lidokaiinin aineenvaihduntatuotteista (2,6-ksylidiini) on perimälle vahingollinen ja että sitä muodostuu sikojen ja nautojen elimistössä lidokaiinin annon jälkeen.

Hollannissa tehtiin vuonna 2014 uusi tutkimus lidokaiinin aiheuttamista jäämistä naudan kudoksissa ja maidossa. CVMP arvioi tutkimustulokset ja antoi niiden pohjalta suosituksen, jonka mukaan teurasvaroaika 28 vrk naudalle ja sialle on riittävä. Maidolle kaskadin mukainen minimivaroaika 7 vrk ei sen sijaan ole CVMP:n suosituksen mukaan riittävä, vaan maidolle tulee määrätä 15 vrk:n varoaika.

Hevosen elimistössä 2,6-ksylidiinin muodostus on vähemmän merkittävää kuin naudalla ja lidokaiinin metabolia on nopeaa ja kattavaa, joten hevosen teurasvaroaika pysyy ennallaan.

Lue lisää:

Luettelo lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä
Neuvontapyyntö Euroopan lääkevirastolle
Eläinlääkekomitean lausunto
Eläinlääkekomitean arviointiraportti

Lisätietoja antaa

  • Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3330
  • Martti Nevalainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3411
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.