Sisältöjulkaisija

null Lemmikkiä lääkitessä tutustu huolella pakkausselosteeseen

Lemmikkiä lääkitessä tutustu huolella pakkausselosteeseen

18.11.2011

Eläinten lääkintään liittyy haittavaikutusten mahdollisuus. Viime vuosina eläinlääkkeiden turvallisuutta valvova Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vastaanottanut haittavaikutusilmoituksia eniten rokotteista ja ulkoloislääkkeistä.

- IIman reseptiä saatavat valmisteetkin ovat lääkkeitä, joilla voi olla haittavaikutuksia. Jokaisen kannattaa aina tutustua huolellisesti pakkausselosteeseen ja noudattaa tarkasti annosteluohjeita, kertoo eläinlääkäri Karoliina Laine Fimean Eläinlääkevalvonta -yksiköstä.

Eläinlääkkeen aiheuttamista yleisimmistä haitoista on kuvaukset lääkevalmisteen pakkausselosteessa. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi rokotteiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot, väsymys, ruokahaluttomuus, oksentelu ja ripuli. Paikallisesti annosteltavat ulkoloislääkkeet voivat aiheuttaa kutinaa, levottomuutta, antokohdan iho-reaktioita ja hermostollisia oireita.

- Jos lemmikillä ilmenee haittavaikutukseen viittaavia oireita lääkityksen yhteydessä tai sen jälkeen, omistajan tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin hoito-ohjeiden saamiseksi. Erityisesti odottamattomissa, yllättävissä ja vakavissa haittareaktioissa tulisi aina olla yhteydessä eläinlääkäriin. Eläinlääkärin tulisi tehdä tällaisessa tilanteessa aina haittavaikutusilmoitus Fimealle. Myös apteekki voi tehdä haittavaikutusilmoituksen.

Eläinlääkärien määräämien reseptilääkkeiden lisäksi lemmikkieläimille on apteekeissa myös ilman reseptiä saatavia lääkevalmisteita, kuten eräitä lemmikkieläinten sisä- ja ulkoloisvalmisteita. Eläinlääkkeitä on käytössä myös erityisluvallisina valmisteina. Erityislupamenettelyllä turvataan lääkkeiden saatavuutta, sillä Suomen pienen markkina-alueen vuoksi myyntiluvallisia eläinlääkkeitä on markkinoilla niukasti verrattuna suurempiin EU-maihin. Erityislupavalmisteet ovat eläinlääkärin määräämiä.

Fimean vastaanottamien haittavaikutusilmoitusten määrä on ollut viime vuosina laskussa. Enimmillään ilmoituksia on saatu yli 300 kappaletta eläinlääkäreiltä, myyntiluvan haltijoilta, apteekkihenkilöstöltä ja eläinten omistajilta. Kaikki saapuneet haittavaikutusilmoitukset rekisteröidään Fimean haittavaikutustietokantaan ja valmisteen ja haitan välinen syy-yhteys arvioidaan. Haittavaikutusseurannan perusteella Fimea voi ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuusongelman selvittämiseksi. Yksittäisen ilmoituksen perusteella ei yleensä voida ryhtyä toimenpiteisiin. Tämän vuoksi on olennaista, että haitat ilmoitetaan Fimealle.

Lue lisää:

Lemmikkieläinten tyypillisimmät lääkehaitat, Farmasian päivät 2011 -esitys (pdf)

Eläinlääkevalvonta

Lääkehaku-palvelu

Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet

Lisätietoja:

Karoliina Laine, eläinlääkäri, puh. (09) 4733 4451

Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, puh. (09) 4733 4284

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Viestintä, viestinta@fimea.fi.