Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö lääkkeiden hyvien jakelutapojen määräyksestä

Lausuntopyyntö lääkkeiden hyvien jakelutapojen määräyksestä

9.10.2013

Lausuntopyyntö lääkkeiden hyvien jakelutapojen määräyksestä

Lääketukkukaupan hyviä toimintatapoja koskevan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräyksen (4/2012) voimassaoloaika päättyy 31.12.2013. Lääketukkukauppojen on noudatettava jakelussaan lääkkeiden hyviä jakelutapoja. Kun lääketehtaat jakelevat omia lääkkeitään, myös niiden on noudatettava jakelussaan lääkkeiden hyviä jakelutapoja.

Euroopan yhteisöjen säännöksiin perustuvat, uusitut ohjeet ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (2013/C 68/01) on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8.3.2013. Ne ovat tulleet voimaan EU:ssa 8.9.2013. Tällä määräyksellä täsmennetään noudatettavat lääkkeiden hyvät jakelutavat ihmisille tarkoitettujen myyntiluvallisten ja rekisteröityjen lääkevalmisteiden sekä muiden lääkkeiden osalta.

Kirjallisia lausuntoja määräysluonnoksesta pyydetään viimeistään 19.11.2013. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kirjaamoon joko postitse osoitteeseen:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi.

Uusi määräys tulee voimaan 1.1.2014. Määräys julkaistaan sähköisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö määräyksestä (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

EU:n ohjeet ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (2013/C 68/01) (pdf)

Lisätietoja:

Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.