Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevasta määräysluonnoksesta

5.10.2012

Lausuntopyyntö lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevasta määräysluonnoksesta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valmistellut luonnoksen uudeksi lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevaksi määräykseksi. Määräyksellä vahvistetaan lääkkeiden teollisessa valmistuksessa noudatettavat hyvät tuotantotavat ja lääkelain 9 § tarkoittaman kelpoisuusehdot täyttävän henkilön tehtävät. Lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen (5/2007) voimassaoloaika päättyy 31.12.2012 ja uusi määräys on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2013.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää määräysluonnoksesta kirjallisia lausuntoja. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa 16.11.2012 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 55, 00301 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräys (pdf)

Lisätietoja:

Anne Junttonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4218

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.