Takaisin edelliselle sivulle

Lausuntopyyntö lääkeluettelosta

Lausuntopyyntö lääkeluettelosta

21.8.2003

Lausuntopyyntö lääkeluettelosta

Lääkelaitos tulee vahvistamaan uuden lääkeluettelon vuoden 2003 kuluessa. Lausuntopyynnölle lähetetyssä luonnoksessa lääkeluetteloksi ehdotetaan liitteeseen 1 lisättäväksi 86 uutta lääkeainetta ja poistettavaksi yksi. Lääkeluettelon liitteen 2 rohdoksiin ehdotetaan lisättäväksi kolme uutta rohdosta, jotka Lääkelaitos on luokitellut lääkelain 3 §:ssä tarkoitetuiksi lääkkeiksi.

Lääkelaitoksen luonnoksessa päätöstekstiksi on lääkeluettelon liitteen 1 ehdollisuutta muutettu. Aikaisempi lääkeluettelon 1 §:n teksti ”lääkkeiksi voidaan katsoa..” on muutettu muotoon ”Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet”. Liitteessä 1 olevat aineet tullaan siis luonnoksessa olevan ehdotuksen mukaan luokittelemaan lääkkeiksi.

Sen sijaan liitteen 2 Lääkeluettelon kasvit ja rohdokset päätösteksti säilyy ehdollisena. Lääkeluettelon liitteessä 3 oleviin vitamiini- ja kivennäisaineiden vuorokausiannoksiin ei ole tehty muutoksia. Päätöstekstissä on kuitenkin 1 §:n 3) kohtaan vitamiineista ja kivennäisainevalmisteista lisätty teksti "…ja joita käytetään lääkelain 3 §:n tarkoittamalla tavalla…". Lisäys korostaa vitamiinien ja kivennäisainevalmisteiden lääkkeellisyyttä silloin, kun niitä käytetään lääkelain 3 §:n tarkoittamalla tavalla.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.9.2003 mennessä.

Lue lisää:

saatekirjemuistio ja luonnos (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

yliproviisori Ulla Närhi, puh. (09) 4733 4336, ulla.narhi@nam.fi

 

 

 

Jaa tämä sivu