Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö lääkeinformaation koordinaatioryhmän esityksestä lääkeinformaatioverkoston työryhmiksi

Lausuntopyyntö lääkeinformaation koordinaatioryhmän esityksestä lääkeinformaatioverkoston työryhmiksi

19.9.2012

Lausuntopyyntö lääkeinformaation koordinaatioryhmän esityksestä lääkeinformaatioverkoston työryhmiksi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kokoon kutsuma lääkeinformaation koordinaatioryhmä (jatkossa koordinaatioryhmä) kokoontui ensimmäisen kerran 13.9.2012.

Kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti koordinaatioryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoja seuraavista asioista:

  1. lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpano,
  2. lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten jakaminen eri työryhmiin (koulutus-, tutkimus-, terveydenhuollon ammattilaisten, lääkeinformaation kehittämisen sekä lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmät),
  3. ehdotukset siitä, miten lausunnon antavan ryhmän (esimerkiksi ammattikorkeakoulut ja potilaat) edustus nimettäisiin työryhmiin.

Lausunnot tulee toimittaa 10.10.2012 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kirjaamo, PL 55, 00301 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Diaarinro 2369/60.04.01/2012 on mainittava.

Koordinaatioryhmä tekee päätöksen muiden työryhmien kokoonpanosta lausuntojen pohjalta seuraavassa kokouksessaan 1.11.2012, minkä jälkeen muut työryhmät kutsutaan kokoon.

Koordinaatioryhmän jäsenet ja tehtävät

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat:

Erkki Palva (puheenjohtaja) (Pertti Happonen), Fimea

Katri Hämeen-Anttila (sihteeri) (Annikka Kalliokoski), Fimea

Tiina Satti (Sirkka Aaltonen), Lääketeollisuus ry

Minna Näsänen (Essi Kariaho), Lääketietokeskus

Saara Venelampi (Paula Kokko), Yliopiston Apteekki

Sirpa Peura (Johanna Salimäki), Suomen Apteekkariliitto

Jorma Komulainen (Outi Romero), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kirsi Sillanpää, Tehy (Merja Merasto, Suomen sairaanhoitajaliitto ry)

Riitta Kittilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (Tarja Pajunen, Hengitysliitto ry)

Koordinaatioryhmän toimintakausi on kaksi vuotta (1.9.2012–1.9.2014).

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lääkeinformaatiostrategian mukaisesti:

  • edistää ja koordinoida lääkeinformaation kehittämistä Suomessa
  • tehdä ehdotuksensa lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen kehittämisprojektien priorisoinnista
  • seurata ja kommentoida kehittämisprojektien työtä
  • koordinoida lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta
  • edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Lue lisää:

Esitys lääkeinformaatioverkoston työryhmien kokoonpanosta ja toimenpide-ehdotusten jakamisesta niihin (pdf)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän muistio kokouksesta 13.9.2012 (pdf)

Julkaisut: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, puh. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.