Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö: Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Lausuntopyyntö: Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

7.1.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää sidosryhmiä kommentoimaan raporttiluonnoksen sisältöä, joka käsittelee ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämistä moniammatillisesti.

Raporttiluonnos on valmisteltu Fimean koordinoimassa moniammatillisessa verkostossa. Raporttiin on koottu verkoston tekemä työ, käytetyt menetelmät ja tulokset. Raportissa esitetään myös kansallisia suosituksia iäkkäiden lääkehoitojen järkeistämiseksi.

Raportin tarkoituksena on edistää ruohonjuuritasolla kehitettyjen moniammatillisten toimintamallien laajamittaista levittämistä, juurruttamista ja jatkokehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Erityisenä tavoitteena on edistää monisairaiden iäkkäiden kokonaisvaltaista hoitoa.

Kirjalliset lausunnot tulee lähettää Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi 5.2.2016 mennessä. Diaarinumero 000064/12.01.00/2016 on mainittava.

Lue lisää:

Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti – kansallinen selvitys ja suositukset (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519
  • Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, p. 029 522 3518
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi