Sisältöjulkaisija

null Lausunto STM:lle terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta asetusehdotuksesta

Lausunto STM:lle terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta asetusehdotuksesta

22.12.2003

Lausunto STM:lle terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta asetusehdotuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkelaitoksen lausuntoa ehdotuksesta STM:n asetukseksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun ministeriön päätöksen muuttamisesta. Ehdotetulla muutoksella saatettaisiin voimaan Suomessa komission 23.4.2003 antama direktiivi 2003/32/EY neuvoston direktiivissä 93/42/ETY vahvistettuja vaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista eritelmistä sellaisten lääkinnällisten laitteiden osalta, joiden valmistuksessa käytetään eläinperäisiä kudoksia.

Lausunnossaan Lääkelaitos esittää tarkennuksia siirtymäajan toimenpiteisiin ja haluaa yleisesti kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomiota terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan säädösrakenteen monimutkaisuuteen.

Lue lisää: lausunto 22.12.2003 (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Kirsti Kotaniemi,

puh. (09) 4733 4243, kirsti.kotaniemi@nam.fi