Sisältöjulkaisija

null Lausunto KTM:lle ehdotuksesta laiksi ja asetukseksi kosmeettisista valmisteista

Lausunto KTM:lle ehdotuksesta laiksi ja asetukseksi kosmeettisista valmisteista

30.1.2004

Lausunto KTM:lle ehdotuksesta laiksi ja asetukseksi kosmeettisista valmisteista

Lääkelaitos on antanut lausuntonsa 27.1.2004 kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotuksesta kosmeettisista valmisteista annettavaksi laiksi ja asetukseksi.

Lääkelaitos pitää lakiehdotuksen keskeisiä periaatteita hyvinä korostaen kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta ja tietojen saannin tärkeyttä kuluttajan, elinkeinonharjoittajan ja viranomaisten kannalta.

Lääkelaitos on lausunnossaan keskittynyt niihin lain ja asetuksen kohtiin, joissa on ollut ongelmia kosmetiikan ja lääkelain säädösten välillä ja joita tarkentamalla nykyistä tilannetta voisi mahdollisesti kohentaa. Lähinnä näitä ongelma-alueita ovat kosmeettisten valmisteiden koostumus, käyttötarkoitus ja nimi, sekä näistä johtuvat ongelmat luokittelussa ja kuluttajan harhaan johtamisessa tai oikean tiedon saannissa.

Lääkelaitos ehdottaa mm., että kosmeettisista valmisteista annettavaan lakiin lisättäisiin pykälä, jossa selkeästi sanotaan, että ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen kosmeettisesta valmisteesta tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty. Valmisteen käyttötarkoitus, nimi ja valmisteen väitetyt vaikutukset on selkeästi pidettävä kosmetiikalle sopivana, jotta ne eivät johda ristiriitaan lääkelain kanssa. Lääkelaitos esittää tähän lainkohtaan lisäystä siitä, ettei lääkevalmisteen nimeä voisi hyväksyä kosmeettiselle tuotteelle. Lääkelaitos kannattaa myös ehdotusta, jossa kosmeettisten ainesosien tai ainesosien yhdistelmien testaaminen eläinkokeilla Suomessa kielletään sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on vahvistanut aikataulun ainesosien testauskiellon voimaantulolle.

Lue lisää: lausunto 27.1.2004 (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylilääkäri Sari Ekholm,

puh. (09) 4733 4321, sari.ekholm@nam.fi