Takaisin edelliselle sivulle

Lausunto KTM:lle 9.5.2003 ravintolisiä koskevasta asetusluonnoksesta

Lausunto KTM:lle 9.5.2003 ravintolisiä koskevasta asetusluonnoksesta

9.5.2003

Lausunto KTM:lle 9.5.2003 ravintolisiä koskevasta asetusluonnoksesta

Lääkelaitos on antanut kauppa- ja teollisuusministeriölle lausuntonsa 9.5.2003 ravintolisiä koskevasta asetusluonnoksesta.

Lääkelaitos tuo lausunnossaan esille, että markkinoille on tuotu elintarvikkeina myytäviä valmisteita, jotka sisältävät lääkeluetteloon kuuluvia aineita ja/tai rohdoksia. Tällaiset valmisteet hämärtävät elintarvikkeen ja lääkkeen rajaa ja ohjaavat kuluttajia harhaan. Lääkelaitoksen käsityksen mukaan lääkkeiden ja lääkerohdosten lisääminen elintarvikkeina tai ravintolisinä myytäviin valmisteisiin tulisi kieltää elintarvikelainsäädännössä, ts. tässä tapauksessa ravintolisäasetuksessa.

Markkinoilla on myös valmisteita, joiden vitamiini- tai kivennäisainepitoisuudet ylittävät lääkeluettelon suositusten mukaiset enimmäismäärät jopa tuhatkertaisesti. Ravintolisien ja -aineiden vuorokausiannosten maksimi- ja minimiraja-arvot tulisi Lääkelaitoksen mukaan määritellä siten, että kyseisten raja-arvojen ylittyessä valmistetta ei saa myydä ravintolisänä. Tällöin elintarvikkeiden, ravintolisien ja lääkkeiden rajanveto olisi nykyistä huomattavasti selkeämpää sekä elinkeinonharjoittajille että valvontaviranomaisille.

Edellytykset ravintolisinä myytävien valmisteiden turvallisuudesta tulee sisällyttää myös uuteen asetukseen.

Lääkelaitos pitää tärkeänä asiaan liittyvien määräysten kiirehtimistä ja on osaltaan valmis antamaan asiantuntija-apua.

Lue lisää:lausunto 9.5.2003 (pdf)

Lisätietoja:

yliproviisori Ulla Närhi, Lääketurvaosasto, puh. (09) 4733 4336, ulla.narhi@nam.fi.

Jaa tämä sivu