Takaisin edelliselle sivulle

Lausunto 10.9.2001 työryhmän ehdotuksista lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi

Lausunto 10.9.2001 työryhmän ehdotuksista lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi

10.9.2001

Lausunto 10.9.2001 työryhmän ehdotuksista lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi

Lääkelaitos on antanut lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriölle, joka on pyytänyt lausuntoa Lääkekorvaustyöryhmä 2000:n loppuraportista. Lisäksi lausuntopyynnössä on pyydetty arvioimaan kalliiden lääkkeiden korvausmenettelyyn liittyviä näkökohtia.

Lääkelaitos kiinnittää huomiota siihen, että valitut mallit kohdentavat korvausmenoja eri tavalla. Nykyjärjestelmästä kehitetty malli ohjaa käyttämään kaikenhintaisia lääkehoitoja mahdollisimman tehokkaasti, mikä ei suosisi kalliita lääkehoitoja. Kustannusperusteisessa mallissa korvaukset puolestaan voisivat kohdentua kalliisiin lääkkeisiin, millä saattaa olla merkitystä lääkehoitojen valinnassa.

Lääkelaitos toteaa, ettei raportti sisällä ehdotusta merkittävien ja kalliiden lääkkeiden korvausmenettelystä. Joillekin potilasryhmille kallis lääke voi olla sairauden hoidossa poikkeuksellisen tärkeä. Järjestelmässä tulisi huomioida kaikkien potilaiden oikeudenmukainen kohtelu lääkkeiden korvaamisessa.

Lääkelaitos toteaa myös, että lääkekorvausjärjestelmän kustannukset riippuvat lääkkeenmääräyskäytännöstä. Rationaalisen lääkkeen määräämisen varmistaminen on lähivuosina entistä tärkeämpää EU:n lääkelainsäädännön nopeuttaessa uusien lääkkeiden markkinoille päästämistä. Lääkelaitos viittaa keväällä tekemäänsä ehdotukseen valtakunnallisen lääkeinformaatiokeskuksen perustamisesta Lääkelaitoksen yhteyteen.

Lausunto 10.9.2001, Lääkekorvaustyöryhmä 2000:n loppuraportti

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Erkki Palva, professori, tutkimusjohtaja, puh. (09) 4733 4288, erkki.palva@nam.fi.

Jaa tämä sivu