Takaisin edelliselle sivulle

Lakimiehen virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

Lakimiehen virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

9.3.2007

Lakimiehen virka (hakuaika 28.3.2007 asti)

Lakimiehen tehtävänä on lääke- ja laitealan valvontaan liittyvät oikeudelliset tehtävät säädösten soveltamisessa ja tulkinnassa sekä Lääkelaitoksen normien, ohjeiden, selvitysten ja lausuntojen laadinnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

·        oikeustieteen kandidaatin tutkintoa

·        kokemusta virkaan liittyvien tehtävien hoidosta

·        alaan liittyvän oikeuskäytännön tuntemusta

·        yhteistyökykyä

·       hyvää kirjallista esitys- ja argumentointitaitoaTerveydenhuollon/lääkealan sekä julkishallinnon tuntemus on hakijalle eduksi.

Lakimiehen virka on sijoitettu vaativuusluokkaan VL 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3 279,86 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö Juhani Sivula, puh. (09) 4733 4207 tai 050-552 1124.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan viimeistään 28.3.2007 osoitteella Lääkelaitoksen kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

 

Jaa tämä sivu