Sisältöjulkaisija

null Lakimiehen virka

Lakimiehen virka

18.11.2008

Lääkelaitoksen yleisessä osastossa on tullut haettavaksi:

Lakimiehen virka

Lakimiehen tehtävät sisältävät Lääkelaitoksen toimintaa ohjaavan yleislainsäädännön ja lääke- ja laitealan valvontaan liittyvän lainsäädännön soveltamista ja tulkintaa sekä lausunto-, valitus- ja tuomioistuinasioiden valmistelua. Tehtävään kuuluu lisäksi Lääkelaitoksen normien valmistelua sekä muita hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa
  • usean vuoden kokemusta julkishallinnon oikeudellisissa tehtävissä
  • Lääkelaitoksen toimialan tai lupa- ja valvontaviranomaistoiminnan tuntemusta
  • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme vahvaa hallintomenettelyjen tuntemusta, hyvää suullista ja kirjallista esitys- ja argumentointitaitoa sekä yhteistyökykyä.

Lakimiehen virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3 472,73 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % tehtävän mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antavat tarvittaessa hallintopalvelupäällikkö Tuula Sandholm, puhelin (09) 4733 4254, sähköposti tuula.sandholm@laakelaitos.fi ja hallintojohtaja Juhani Sivula, puhelin (09) 4733 4207, sähköposti juhani.sivula@laakelaitos.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hankkeen lääkehuollon uudelleen organisoimiseksi. Ks. lisätietoja www.stm.fi.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 11.12.2008 klo 16.15 ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 550-112-08). Hakemuksen voi myös toimittaa Lääkelaitoksen kirjaamoon (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

Annonsen kan läsas på Läkemedelsverkets webbsidor.

 Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.