Lakimiehen virka

14.3.2008

Lakimiehen virka

Lääkelaitoksen yleisessä osastossa on tullut haettavaksi:

Lakimiehen virka

Lakimiehen tehtävät sisältävät Lääkelaitoksen toimintaa ohjaavan yleislainsäädännön ja lääke- ja laitealan valvontaan liittyvän lainsäädännön soveltamista ja tulkintaa sekä lausunto-, valitus- ja tuomioistuinasioiden valmistelua. Tehtävään kuuluu lisäksi Lääkelaitoksen normien valmistelua sekä muita hallinnollisia tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa
  • usean vuoden kokemusta julkishallinnon oikeudellisissa tehtävissä
  • Lääkelaitoksen toimialan ja lupa- ja valvontaviranomaistoiminnan tuntemusta
  • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme vahvaa hallintomenettelyjen tuntemusta, hyvää suullista ja kirjallista esitys- ja argumentointitaitoa sekä yhteistyökykyä.

Lakimiehen virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3394,66 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % tehtävän mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antavat hallintopalvelupäällikkö Tuula Sandholm, p. (09) 4733 4254 ja hallintojohtaja Juhani Sivula, p. (09) 4733 4207. Sähköposti etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi. 

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 9.4.2008 klo 16.15 ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 550-17-08). Hakemuksen voi myös toimittaa Lääkelaitoksen kirjaamoon osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

Jaa tämä sivu