Sisältöjulkaisija

null Lääkkeinä myytävät D-vitamiinitabletit sisältävät ilmoitetun määrän D-vitamiinia

Lääkkeinä myytävät D-vitamiinitabletit sisältävät ilmoitetun määrän D-vitamiinia

14.11.2012

Lääkkeinä myytävät D-vitamiinitabletit sisältävät ilmoitetun määrän D-vitamiinia

Lääkkeinä myytävät D-vitamiinivalmisteet sisältävät laatuvaatimustensa mukaisesti pakkauksissa ilmoitetun määrän D-vitamiinia. Fimean valvontalaboratorio testasi D-vitamiinivalmisteita omissa tutkimuksissaan osana valvontatoimintaansa.

Julkisuudessa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua ravintolisinä myytävien D-vitamiinia sisältävien valmisteiden vitamiinipitoisuuksista. Ravintolisinä myytävien D-vitamiinivalmisteiden lisäksi apteekeissa myydään myös lääkkeiksi luokiteltuja D-vitamiinivalmisteita. Kuluttaja erottaa valmisteet toisistaan myyntipakkausmerkinnöistä.

Ravintolisien ja lääkkeiden valvonnassa on eroja; ravintolisät ovat elintarvikelainsäädännön alaisia valmisteita, joita valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Lääkkeiksi luokitellut D-vitamiinivalmisteet ovat lääkelainsäädännön mukaisesti valmistettuja ja valvottuja. Suomessa lääkkeiden valmistusta ja laatua valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

D-vitamiinilääkkeiden pitoisuusmääritys ja saadut tulokset

Lääkkeinä myytävien D-vitamiinivalmisteiden laadun testaamiseksi Fimea tutki otoksen Suomessa myytävistä kolekalsiferolia (D3) vaikuttavana aineena sisältävistä D-vitamiinitableteista.

Fimea tutki kolmasosan markkinoilla olevista D-vitamiinilääkkeistä. Tutkimuksissa määritettiin valmisteiden sisältämä vaikuttava aine, D-vitamiini. Tutkimusmenetelmissä otettiin huomioon pitoisuusmäärityksiin liittyvät ongelmat, valmisteiden sisältämät erilaiset apuaineet ja kalsiumsuolat, jotka vaikuttavat D-vitamiinin liukenemiseen. Käytetyllä määritysmenetelmällä saadut tulokset ovat toistettavia ja tulosten välinen hajonta oli pientä. Tutkitun otoksen tulosten perusteella voidaan luottaa, että lääkkeinä myytävät D-vitamiinivalmisteet sisältävät laatuvaatimustensa mukaisesti pakkauksissa ilmoitetun määrän D-vitamiinia (98–124 % ilmoitetusta määrästä). Lääkkeenä myytävien D-vitamiinien osalta voidaan luottaa siihen, että tuotanto ja valmistajien laadunvarmistus toimii ja markkinoilla olevat valmisteet ovat laadultaan hyviä ja turvallisia.

Fimean Valvontalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio. Sen pätevyysalueeseen kuuluu lääkkeiden ja lääkeaineita sisältävien tuotteiden testaus.

Lisätietoja:

Tom Wikberg, laboratoriopäällikkö, p. 029 522 3230

Pia Pihlavisto, erikoistutkija, p. 029 522 3242

Johtaja Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. 029 522 3210

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.