Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden velvoitevarastointiin muutoksia

Lääkkeiden velvoitevarastointiin muutoksia

27.8.2015

Valtioneuvosto on päättänyt lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (1114/2008) muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä 27.8.2015. Asetus tulee voimaan 1.9.2015.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuus tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus maahamme on vaikeutunut tai estynyt.

Uuden asetuksen mukaan varastointivelvollinen saa korvata lääkevalmisteen varastointivelvoitteensa kokonaan tai osittain varastoimalla vastaavan määrän saman potilasryhmän hoitoon soveltuvaa, samaa lääkeainetta sisältävää lääkevalmistetta. Lääkeyhtiöiden tulee hakea lupa korvaamiseen Fimealta.

Lisäksi terveydenhuollon toimintayksiköille on mahdollista hakea lupaa Fimealta varastointivelvoitteesta vapautumiseen lääkeyhtiöiden tapaan. Myös vapautuspäätösten voimassaoloaikaan on tehty tarkennuksia.

Muutosten tavoitteena on lisätä joustoa velvoitevarastoinnin järjestämiseen niin, että lääkehoitojen jatkuvuus turvataan.

Fimea järjestää asiasta keskustelutilaisuuden lääkeyrityksille 25.9.2015. Kutsu tilaisuuteen on lähetetty lääketehtaiden ja lääketukkukauppojen vastuunalaisille johtajille sähköpostitse. Tilaisuudessa asetuksen sisällöstä käydään läpi tarkemmin ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Fimealle asiasta liittyen.

Lue lisää:

Keskustelutilaisuus syyskuussa (uutinen 18.8.)

Muutosasetus

Velvoitevarastointi-sivut
 

Lisätietoja:

Maahantuojat:

Johanna Linnolahti, yliproviisori, p. 029 522 3231

Päivi Nevalampi, tarkastaja, p. 029 522 3234

Terveydenhuollon toimintayksiköt:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. 029 522 3247

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi