Takaisin edelliselle sivulle

Lääkkeiden velvoitevarastointia uudistetaan

Lääkkeiden velvoitevarastointia uudistetaan

3.10.2008

Lääkkeiden velvoitevarastointia uudistetaan

Esitys uudeksi lääkkeiden velvoitevarastointilaiksi on viety eduskunnan käsittelyyn. Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt lääkkeiden toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun näihin verrattavan syyn takia.

Uudessa laissa on tavoitteena kohdentaa lääkkeiden varastointivelvoitteeseen käytettävät voimavarat nykyistä selkeämmin valmisteisiin, joilla varmistetaan elintärkeän lääkehoidon varassa olevien potilaiden hoito, laaja yleiskirurginen sekä tehohoidon toiminta. Samalla lakiuudistuksella päivitetään velvoitevarastoitavia lääkeryhmiä vastaamaan paremmin nykyisiä hoitokäytäntöjä.

Lääkkeiden varastointivelvoite koskee Suomessa toimivia lääketehtaita, lääkevalmisteiden maahantuojia ja terveydenhuollon toimintayksikköjä, jotka velvoitetaan varastoimaan lain piiriin kuuluvia lääkkeitä joko 10, 6 tai 3 kuukauden normaaliaikaista kulutusta vastaavat lääkemäärät. Varastojen tulee sijaita Suomessa.

Lääkkeiden velvoitevarastointiasioista vastaava keskeinen viranomainen on Lääkelaitos, joka vastaa velvoitevarastointilainsäädännön toimeenpanosta ja valvoo velvoitevarastoja ja niiden käyttöä mm. tarkastuksin osana laajempia lääkehuollon valmiusasioihin liittyviä vastuitaan. Huoltovarmuuskeskus maksaa korvaukset velvoitevarastoinnista aiheutuvista kustannuksista ja valvoo varastointikorvausten maksamisen edellytysten täyttymistä.

Lue lisää:

Hallituksen esitys

Velvoitevarastoinnista Lääkelaitoksen verkkopalvelussa

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221,

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu