Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden tuonti rescue-koiran tuonnin yhteydessä

Lääkkeiden tuonti rescue-koiran tuonnin yhteydessä

20.2.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta on tiedusteltu yksityishenkilön oikeudesta eläinlääkkeiden tuontiin Suomeen tulevan ns. rescue-koiran tuonnin yhteydessä. Rescue-koiralla tarkoitetaan ulkomailta adoptoitua hylättyä tai koditonta koiraa. Koira tuodaan Suomeen yhdistyksen toimesta toisesta EU-maasta ja tuonti on kaupallista toimintaa. Eläinten tuonnin valvonta ja jäljitettävyys varmistetaan eläinten maahantuojilta vaadittavalla TRACES -ohjelmalla. Koira tulee maahan yhdistyksen yhdyshenkilön (ns. lentokummi) mukana, minkä jälkeen se luovutetaan uudelle omistajalle.

Lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen säädetään valtioneuvoston asetuksessa 1088/2002. Asetuksessa säädetään myös lääkevalmisteiden tuonnista yksityishenkilön hoidossa olevien seuraeläinten käyttöön. Yksityishenkilöllä tarkoitetaan asetuksessa tässä tapauksessa henkilöä, joka tuo lääkkeitä omien seuraeläintensä käyttöön (2 § 8 kohta). Koska rescue-eläimen tuojana on yhdistyksen edustaja, ei edellä mainittu asetus ole sovellettavissa eikä oikeutta eläinlääkkeiden tuontiin ole. Lainsäädäntö ei myöskään tunne poikkeusmenettelyä yllä kuvatusta yksityishenkilön maahantuonnista.

Jos eläimesi tarvitsee lääkitystä:

Suomessa on laaja valikoima myyntiluvallisia eläinlääkevalmisteita. Jos eläimen hoitoon ei kuitenkaan ole saatavissa sopivaa myyntiluvallista valmistetta, voi eläinlääkäri hakea erityislupaa valmisteelle, jota tarvitaan kyseisen eläimen hoitoon. Lisätietoa: Eläinlääkkeiden erityisluvat 

Jos maahantuodulle koiralle on aloitettu lääkitys, jota pitää jatkaa keskeytyksettä Suomessa, uusi omistaja voi hyvissä ajoin etukäteen varata käynnin eläinlääkärille.

Lisätietoja antaa

  • Sami Paaskoski, yliproviisori, puhelin 029 522 3237