Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden toimittamista koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

Lääkkeiden toimittamista koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

25.11.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa on valmisteltu luonnos uudeksi lääkkeiden toimittamista koskevaksi määräykseksi. Määräysluonnosta valmisteltaessa on otettu huomioon käytönnön toimijoiden ja sidosryhmien muutosehdotukset sekä muun lainsäädännön muutokset.

Määräysluonnoksessa on huomioitu lääkemääräysten voimassaoloaikojen piteneminen ja lääkkeiden määrääminen pääasiassa sähköisillä lääkemääräyksillä 1.1.2017 alkaen eläinlääkemääräyksiä ja tiettyjä muita poikkeuksia lukuunottamatta.

Määräysluonnoksesta pyydetään toimijoiden kirjallisia lausuntoja viimeistään 12.12.2016.

Tavoittena on, että uusi määräys tulisi voimaan 1.1.2017. Määräys julkaistaan Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi