Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden toimittamista eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

Lääkkeiden toimittamista eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

13.11.2013

Lääkkeiden toimittamista eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on valmistellut luonnoksen uudeksi määräykseksi lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 9. päivänä maaliskuuta 2011 direktiivin potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (2011/24/EU). Tämä ns. potilasdirektiivi sisältää myös säännökset lääkemääräysten vastavuoroisesta tunnustamisesta jäsenvaltioissa (11 artikla).

Lääkelakiin on ehdotettu lisättäväksi uusi 56 a §, jolla saatettaisiin kansallisesti voimaan potilasdirektiivin 11 artikla.

Määräysluonnoksessa on keskitytty eurooppalaisen lääkemääräyksen toimittamiseen liittyviin erityispiirteisiin verrattuna suomalaisen lääkemääräyksen toimittamiseen.

Uusi määräys on tarkoitus saattaa voimaan tammikuun 2014 aikana. Määräys tullaan julkaisemaan sähköisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla.

Määräysluonnoksesta pyydetään toimijoiden kirjallisia lausuntoja viimeistään 11.12.2013.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.