Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden toimittamisesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Lääkkeiden toimittamisesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

23.5.2011

Lääkkeiden toimittamisesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on aloittamassa lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen uudistamisen. Nykyisen määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2011.

Määräystä uudistettaessa otetaan huomioon lääkelainsäädännössa tapahtuneet muutokset sekä muut esille nousseet lääkkeiden toimittamiseen liittyvät ohjaustarpeet. Uudessa määräyksessä tullaan määrittelemään menettelytavat muun muassa sähköisen lääkemääräyksen sekä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, optikon ja suuhygienistin määräämien lääkemääräysten toimittamisen osalta.

Fimea kokoaa määräyksen valmistelua varten käytännön toimijoista ja muista sidosryhmien edustajista työryhmän. Määräysluonnoksesta kuullaan laajemmin toimijoita ja sidosryhmiä myös kirjallisesti syksyllä 2011. Uusittu määräys julkaistaan loppuvuodesta 2011 ja saatetaan voimaan 1.1.2012 alkaen.

Fimea toivoo työryhmätyöskentelyyn mukaan henkilöitä, joilla on kokemusta lääkkeiden toimittamiseen liittyvistä asioista sekä erityisesti käytännön kokemusta sähköisen lääkemääräyksen toimittamisesta. Lisäksi työryhmään toivotaan edustajia Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekeista, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kansaneläkelaitoksesta sekä Sosiaali- ja terveysalan valvontavirastosta Valvirasta. Apteekkien edustajia pyydetään ottamaan yhteyttä Suomen Apteekkariliittoon, joka on luvannut koordinoida apteekkien edustajien työryhmätyöskentelyyn ilmoittautumisen Fimealle.

Ensimmäinen työryhmän kokous pidetään Fimeassa torstaina 9.6.2011 klo 9.00–12.00. Kokouksen tavoitteena on kuulla käytännön toimijoiden edustajia ja keskeisten sidosryhmien edustajia lääkkeiden toimittamista käsittelevän määräyksen muutostarpeista. Esitykset pyydetään jättämään myös kirjallisesti. Pyydämme ilmoittamaan työryhmän työskentelyyn osallistuvien nimet ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen kokouskutsujen lähettämistä varten viimeistään 6.6.2011 yliproviisori Anne Hirvoselle.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.