Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden toimittaminen apteekista lääkärin tai hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen jälkeen

Lääkkeiden toimittaminen apteekista lääkärin tai hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen jälkeen

Valviran päätös lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden poistamisesta tai rajoittamisesta tulee voimaan päätöksen antamisesta lukien. Jos ammatinharjoittamisoikeudet on poistettu, Valviran päätöksen jälkeen päivättyjä lääkemääräyksiä ei saa apteekista toimittaa. Jos Valviran päätös koskee ammatinharjoittamisoikeuksien rajoittamista ja toimitettavana olevassa lääkemääräyksessä on määrätty rajoituksen piiriin kuuluvia lääkkeitä, Valviran päätöksen jälkeen päivättyjä lääkemääräyksiä ei saa apteekista näiden lääkkeiden osalta toimittaa.

Valviran päätöksellä ei ole taannehtivaa vaikutusta, eikä se sellaisenaan estä ennen päätöstä määrättyjen lääkkeiden toimittamista apteekista. Joissain tilanteissa erityisesti väärinkäyttöön soveltuvat lääkkeet voidaan kuitenkin jättää toimittamatta. Epäillessään lääkemääräyksen asianmukaisuutta tai lääkkeen päätymistä väärinkäyttöön apteekki voi lääketurvallisuuden varmistamiseksi olla yksittäisessä tilanteessa tapauskohtaisen harkintansa perusteella toimittamatta lääkettä.

Tiedossa oleva Valviran ratkaisu eli tieto valvontaviranomaisen puuttumisesta asiaan voi osaltaan vaikuttaa tapauskohtaiseen harkintaan. Jättäessään lääkemääräyksen toimittamatta apteekki ohjaa potilaan hakeutumaan toisen lääkärin vastaanotolle. Apteekki voi myös tarvittaessa toimittaa lääkkeitä pienimmän pakkauskoon mukaisesti ja ohjata potilaan hakeutumaan muualle hoitoon. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus painottaa, että lääkkeiden toimittamatta jättäminen on apteekin harkittava tilanne- ja tapauskohtaisesti.

23.3.2021