Takaisin edelliselle sivulle

Lääkkeiden potilaskohtaista annosjakelua tulee edistää

Lääkkeiden potilaskohtaista annosjakelua tulee edistää

18.8.2008

Lääkkeiden potilaskohtaista annosjakelua tulee edistää

Lääkelaitos on antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä sairausvakuutuslain muuttamisesta lääkkeiden annosjakeluun liittyvän korvattavuuden osalta.

Lääkkeiden apteekissa tapahtuvan annosjakelun avulla voidaan parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkehävikkiä ja säästää lääkekustannuksissa. Käytännön esteet annosjakelupalvelulle ovat olleet pääsääntöisesti taloudellisia ja liittyneet toiminnasta saatavaan korvaukseen ja palvelun muita lääkekustannuksia selvästi alhaisempaan korvaustasoon.

Annosjakelupalvelusta on hyötyä henkilöille, joilla on käytössään useampia lääkkeitä tai joiden on itse vaikea huolehtia lääkkeidensä oikeasta annostelusta. Lakiluonnokseen kirjatut tiukat korvattavuus-kriteerit jättävät korvausten ulkopuolelle paljon sellaisia potilaita, joille annosjakelusta olisi todellista hyötyä. Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan lääkkeiden annosjakeluun siirtymisen ja siihen liittyvän korvattavuuden tulisi perustua ensisijaisesti lääkärin toimesta tapahtuvaan potilaskohtaisten tarpeiden arvioimiseen.

Annosjakelutoiminnan sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset kysymykset on määritelty erääksi osaksi Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkelaitokselle antamaa lääkelain muuttamiseen tähtäävää toimeksiantoa.

Lue lisää:

Lääkelaitoksen lausunto (pdf)

Lääkkeiden annosjakelua edistämällä halutaan parantaa lääketurvallisuutta ja pienentää lääkehävikkiä (26.6.2008)

Lääkealan toimijoilta näkemyksiä apteekkityöryhmän ehdotusten jatkovalmisteluun (20.5.2008)

STM:ltä laaja toimeksianto apteekkityöryhmän ehdotusten jatkovalmistelusta (1.4.2008)Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, lupa- ja tarkastusyksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu